Kintsugi (kincugi) je veština popravljanja razbijene keramike zlatom. Krhotine se spajaju lakom sa zlatnim prahom. Dok se u ostatku sveta …