Ako imamo više novca, nismo nužno i srećniji. Danas ljudi koriste novac da kupe stvari koje im ne trebaju da …