Terapijsko dejstvo boravka u šumi Nauka danas nudi dokaze za ono što smo znali na osnovu ličnog iskustva. Brojne naučne …